31. ožujka 2021. godine održana je Edukacija poslodavaca za mentoriranje studenata u sklopu projekta PANDORA–Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Radionica je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a radionici su prisustvovalipotencijalni komentori iz partnerskih institucija projekta Pandora te vanjski suradnici Fakulteta koji sudjeluju u nastavi ili stručnjaci iz prakse.

Cilj radionice bio je upoznati dosadašnje vanjske suradnike u nastavi i druge suradnike – partnere na projektu sa procesom mentoriranja studenata prilikom izrade završnog ili diplomskog rada.

Pozdravnu riječ uputila je voditeljica projekta PANDORA izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić.

Voditeljica radionice izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana istaknula je kako unutar Elementa projekta 2 Institucionalizacija Centra za karijere i organizaciju stručne prakse, organizacija potpore studentima u razvoju karijera te kontinuirano praćenje rezultata provedbe stručne prakse jedna od glavnih aktivnosti je upravo poticanje poslodavaca/ stručnjaka iz gospodarstva u uključivanje u razne programe stručne prakse u sklopu studijskih kurikuluma te osnaživanje inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina studenata.

(Više »)

19. ožujka 2021. godine održan je drugi partnerski sastanak projekta PANDORA–Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Sastanak je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a sastanku su prisustvovali svi partneri.

Sastanak projekta otvorila je voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i ukratko se osvrnula na dosadašnji rad na projektu. Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene od početka trajanja projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale prilikom prikupljanja projektne dokumentacije.

Voditeljica Element projekta 1. Unaprjeđenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije Pomorskog fakulteta u Rijeci doc. dr. sc. Livia Maglić rekla je nešto više o do sada ostvarenim aktivnostima kao što su Izvještaj o trenutnom stanju provedbe stručne prakse (Status quo) koji je pomnom analizom stručne prakse na Pomorskom fakultetu pružio načine za njeno unapređenje te Izrade smjernica za unapređenje izvođenja SP temeljem prikupljenih podataka na radionicama sa studentima te analizom ankete za poslodavce čiji je cilj bio prikupljanje mišljenja poslodavaca o trenutnom načinu provedbe stručne prakse, studentima koji dolaze na stručnu praksu te kompetencijama nužnim za obavljanje stručne prakse s ciljem unaprjeđenja SP na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Osim toga, predstavila je i do sada izrađenu metodologiju vrednovanja različitih oblika SP te u nastavku naglasila da se očekuje angažiranost partnera kada su u pitanju istraživački projekti i pisanje diplomskih i završnih radova u suradnji sa partnerima iz gospodarstva. Riječ je zatim preuzeo doc. dr. sc. Dario Ogrizović te kratko predstavio aktivnost Razvoj programske podrške za simuliranje brodske strojarnice i njenih uređaja i objasnio je da je pokrenuta 1. faza razvoja: Izrada virtualne šetnje broda (VR simulator brodske strojarnice) te prisutnima pokazao kratki video uradak kako bi to trebalo izgledati.

(Više »)

Centar za razvoj karijera osnovan je odlukom članova Fakultetskog vijeća Pomorskog fakulteta u Rijeci na 259. redovitoj sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine. Razlozi osnivanja Centra za razvoj karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci proizlaze iz provođenja aktivnosti na projektu PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

Centar za razvoj karijera osnovan je radi praćenja razvoja potencijala studenata, ostvarivanja uspješne karijere studenata i stjecanja vještina učenjem kroz rad i kroz simuliranje stvarnih poslovnih situacija. Kao organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta, Centar za razvoj karijera pružat će pomoć i podršku u svim fazama istraživanja, planiranja i razvoja karijere studenata od samih početaka studiranja pa sve do pronalaska zaposlenja te je zadužen za pomoć pri organizaciji provedbe stručne prakse.

(Više »)

19. studenog 2020. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana je druga po redu radionica pod nazivom „Kako napisati životopis i motivacijsko pismo?“

Radionicu je organizirao Alumni klub Pomorskog fakulteta u Rijeci u okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt traje 36 mjeseci (od 10.03.2020. – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti 3,998,846.20 HRK.

Radionicu je održala Maja Jeremić, mag. iur. iz Centra tehničke kulture Rijeka, a radionici su prisustvovali studenti preddiplomskog i diplomskog studija. Kroz radionicu su prezentirane upute i pravila kako što bolje napisati životopis i motivacijsko pismo.

(Više »)

11. studenog 2020. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana je radionica pod nazivom „Kako zablistati na razgovoru za posao?“

Radionica je održana u okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti 3,998,846.20 HRK.

Radionicu je održala Nikoleta Zubić, dipl. oec., mag. psych., suradnica za savjetovanje iz Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra, a radionici su prisustvovali studenti 2. godine diplomskog studija Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu i Tehnologije i organizacije prometa te nekoliko studenata koji su netom diplomirali. Cilj radionice bio je razvoj vještina usmenog predstavljanja poslodavcima.

(Više »)

U okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju 02. studenog 2020. na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana je Radionica za nastavnike sa ciljem prikupljanja i verifikacije podataka za poboljšanje stručne prakse.

Projekt PANDORA traje 36 mjeseci, službeno je započeo 09.03.2020., a prijavljen je i odobren u okviru poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Radionica je održana u sklopu elementa projekta 1 Unapređenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije s ciljem prikupljanja i verifikacije podataka za poboljšanje stručne prakse na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Radionici je prisustvovalo 17 sudionika kojima je uvodnu riječ uputila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i ukratko predstavila osnovne informacije i ciljeve projekta.

(Više »)

ALUMNI klub Pomorskog fakulteta u Rijeci organizirao je 21. listopada 2020. on-line predavanje vezano uz sustav za upravljanje sigurnošću te mogućnosti zapošljavanja na brodarskoj kompaniji.

Predavanje je održala gospođa Vanessa Voorham, Management and Communications Consultant i Capt. Dariusz Stefaniak, Crew Development Manager iz brodarske kompanije SMT Shipping. Kompanija SMT Shipping je brodarska kompanija sa sjedištem u Ženevi koja upravlja sa brodovima za prijevoz tekućeg i rasutog tereta diljem svijeta.

Pozdravnu riječ uputio je predsjednik ALUMNI kluba doc. dr. sc. Srđan Žuškin rekavši da je ovaj događaj jedna od djelatnosti ALUMNI kluba: povezivanje sadašnjih i diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta s pomorskom privredom kao i potencijalna mogućnost zapošljavanja. Ujedno je istaknuo prednost on-line predavanja i mogućnost komunikacije na daljinu s obzirom da su predavači održali predavanje iz američkog ureda u Westportu.

(Više »)

22. listopada 2020. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana je radionica pod nazivom „Kako napisati životopis i motivacijsko pismo?“

Radionica je održana u okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti od 3,998,846.20 HRK.

Radionicu je održala Maja Jeremić, mag. iur. iz Centra tehničke kulture Rijeka, a radionici su prisustvovali studenti 2. godine diplomskog studija. Kroz radionicu su prezentirane upute i pravila kako što bolje napisati životopis i motivacijsko pismo. Osim toga studenti su dobili konkretne upute o ispunjavanju Europass životopisa, a isto tako imali su priliku na licu mjesta sastaviti svoj primjerak uz konzultiranje sa voditeljicom radionice oko nejasnoća.

(Više »)

U okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju 20. i 21. listopada 2020. na Pomorskom fakultetu u Rijeci održane su radionice na temu „Zadovoljstvo studenata sa provođenjem stručne prakse na Pomorskom fakultetu u Rijeci“.

Radionice su održane u sklopu elementa projekta 1 Unapređenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije s ciljem prikupljanja i verifikacije podataka za poboljšanje stručne prakse na Pomorskom fakultetu u Rijeci.

Uvodnu riječ studentima uputila je voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić te ukratko predstavila osnovne informacije i ciljeve projekta. Radionici su prisustvovali i izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana, izv. prof. dr. sc. Vlado Frančić, izv. prof. dr. sc. Igor Rudan, doc. dr. sc. Livia Maglić te Valentina Šutalo, mag. ing. logist.

(Više »)

U petak, 03. srpnja 2020. godine u Rijeci održan je prvi partnerski sastanak projekta Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju – PANDORA.

Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, a partneri projekta su: Jadranska Vrata d.d., Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Maersk Croatia d.o.o., Inelteh d.o.o., A-Z Marine d.o.o., Express d.o.o. i Liburnia pomorska agencija d.o.o. kompanije iz pomorskog gospodarstva koje su svojim operativnim i stručnim kapacitetima ključni za provedbu ovog projekta. Svi partneri odazvali su se partnerskom sastanku.

(Više »)