Filozofski, Pravni, Pomorski i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci dobili su ukupno 13,1 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekte koje provode unutar Operativnog programa »Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.« koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

http://novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Stize-vise-od-13-milijuna-kuna-za-strucnu-praksu-studenata-cetiri-rijecka-fakulteta