ALUMNI klub Pomorskog fakulteta u Rijeci, u želji da se zadrži kontakt sa studentima u vrijeme ostanka kod kuće i kada na Fakultetu nema predavanja i ispita, organizirao je 24. travnja 2020. on-line predavanje pod naslovom Uloga hrvatskih pomoraca u svijetu, te mogućnosti njihovog zapošljavanja po završetku pomorskog obrazovanja. Gledatelje je u predavanje uveo predsjednik ALUMNI kluba doc. dr. sc. Srđan Žuškin rekavši da je ovaj događaj upravo ono čime se Klub bavi: povezivanje studenata Pomorskog fakulteta s pomorskom privredom i praksom. Predavanje je održano u sklopu projekta MZOŠ-a PANDORA (Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju).

Opširnije