Dana 12. svibnja 2022. studenti smjera Tehnologije i organizacije prometa i Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu posjetili su Marinu Punat. Studenti su na terenskoj nastavi bili u pratnji profesorica doc. dr. sc. Livie Maglić i izv. prof. dr. sc. Ane Perić Hadžić te asistentice Valentine Šutalo Šamanić koje su ujedno i nositeljice kolegija Ekološki održive marine i Ekonomija za menadžere, u okviru kojih se i realizirala terenska nastava.

Stručno osoblje Marine Punat, gđa Sanja Babić i gdin Dino Kosić proveli su studente kroz marinu te rekli nešto više o radu marine, poslovnim procesima te sigurnosnim i nadzornim protokolima. Osim toga prisutnima su objasnili i pokazali neka od ekoloških i inovativnih rješenja koja se koriste u svakodnevnom radu marine te spomenuli buduće investicijske planove.

Aktivnost je financirana putem projekta PANDORA – “Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju”.