ALUMNI klub Pomorskog fakulteta u Rijeci u suradnji sa projektom Pandora organizirao je 14. studenog 2022. popularno predavanje pod nazivom Inland and Ocean Cruise Line Transportation Industry. Navedeno predavanje održao je g. Menno De Serra koji ima funkciju Executive Director for Nautical Operations za brodarsku kompaniju Viking.

Posjetitelje je u predavanje uveo predsjednik ALUMNI kluba dr. sc. Srđan Žuškin rekavši da je ovaj događaj upravo ono čime se ALUMNI klub bavi: povezivanje studenata Pomorskog fakulteta s pomorskom privredom kroz organizaciju različitih tematskih predavanja.

Nadalje, g. Menno De Serra upoznao je studente sa sveprisutnim promjenama kruzing industrije na svjetskom tržištu upravo kod brodova za kružna putovanja, a posebice nakon pandemije uzrokovana koronavirusom. Osvrnuo se na generalnu statistiku i razvoj brodova za kružna putovanja te paralelan rast riječnih putničkih plovila za unutarnju plovidbu.

Najzanimljiviji dio predavanja temeljio se na studentskim pitanjima koja se vezuju na razvoju karijere u putničkom brodarstvu, radnom okruženju i životu na putničkom plovilu u unutarnjoj plovidbi, usporedba između kruzing industrije i riječnih putničkih plovila za unutarnju plovidbu te mnoga druga pitanja.