Studenti pete godine logistike i menadžmenta u pratnji prodekana za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Edvarda Tijana u okviru kolegija Metodologija posjetili su 18. siječnja 2023. godine kontejnerski terminal Depolink na Kukuljanovu. Cilj posjeta je bio pružiti studentima uvid u praktični dio posla i približiti im način poslovanja pomorske agencije Dragon Maritime Adria, vodeće neovisne grupe pomorskih agencija na jugoistoku Europe sa uredima u Rijeci, Kopru, Beogradu i Sarajevu.

To je prvi u nizu posjeta, nakon kojih slijede posjeti drugim odjelima (Prodaja, Podrška kupcima, Intermodal, Chartering, itd.) u sklopu kojih će biti organizirana predavanja i prezentacije praktičnih primjera poslovanja.