U srijedu 25. siječnja 2023. godine studenti prve godine diplomskog studija Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu, u sklopu kolegija Ekonomika i organizacija pomorskoputničog prometa, posjetili su Lučku upravu Rijeka. Gospodin Rajko Jurman, direktor komercijale, opisao im je značajne operacije vezane za ostvarivanje pomorskoputničke usluge, postupak prihvata brodova za kružna putovanja u luci Rijeka, kao ulogu luke uprave u navedenim procesima.

Također, prepričao im je i kao je tekao proces dovođena prvih kruzera u Rijeku te predstavio buduće tendencije razvoja Rijeke kao kruzing destinacije.

A group of people standing on a beach

Description automatically generated with medium confidence