Author Archive

25. lipnja 2021. godine Pomorski fakultet u Rijeci obilježio je „Svjetski dan pomoraca“. Program je započeo kratkim studentskim izlaganjima o njihovom viđenju svoje pomoračke budućnosti. Vodio ih je IMO ambasador dobre volje, kap. Berislav Vranić, i sam dugogodišnji pomorac. Program je nastavljen predstavljanjem kap. Jurka Karninčića, nadolazeće godišnje skupštine europske udruge kapetana CESMA, koja će se održati u rujnu u Rijeci u organizaciji Udruge kapetana Sjevernog Jadrana „Kraljica mora“.

Tijekom prijepodneva prikazani su i brojni projekti financirani iz fondova Europske unije i koji se provode na Fakultetu, njihov razvoj i trenutna postignuća. Osim djelatnika Pomorskog fakulteta, u njima sudjeluju brojni suradnici iz cijele Republike Hrvatske i Europske unije.

Između ostalih, predstavljeni su tako i projekti MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) te PANDORA (Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju).

Read More »

ALUMNI klub Pomorskog fakulteta u Rijeci organizirao je 11. lipnja 2021. godine predavanje vezano uz mogućnost zapošljavanja i razvoj karijere na brodarskoj kompaniji ALMI Tankers u suradnji s agencijom za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Zorovic Maritime Services.

Predavanje su održali g. Roni Krmpotić (zamjenik direktora Zorović Maritime Agency), gđa. Srđana Uhač (Senior Personnel Officer), te naš ALUMNI odnosno bivši student Pomorskog fakulteta g. Aleksandar Žic koji danas plovi na brodarskoj kompaniji ALMI Tankers u svojstvu drugog časnika palube.

Gledatelje je u predavanje uveo predsjednik ALUMNI kluba dr. sc. Srđan Žuškin rekavši da je ovaj događaj upravo ono čime se ALUMNI klub bavi: povezivanje studenata Pomorskog fakulteta s pomorskom privredom čime se značajno olakšava put i pruža prilika za potencijalno zapošljavanje studenata neposredno nakon završetka studija.

Read More »
Tje(dan) karijera Pomorskog fakulteta 24. – 28. svibnja 2021.
Ponovno smo se prilagodili te zbog pandemije umjesto Dana karijera organzirali virtualni Tje(dan) karijera PFRI. Manifestaciji se odazvalo 36 tvrtki, kompanija odnosno ustanova, stalnih su…
Go to this Sway

17. svibnja 2021. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana je radionica pod nazivom „Kako napisati životopis i motivacijsko pismo?“

Radionicu je organizirao Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Studentskim zborom PFRI te projektom PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt PANDORA traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti od 3,998,846.20 HRK.

Radionicu je održala Nikoleta Zubić, dipl. oec., mag. psych., voditeljica Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra, a radionici su prisustvovali studenti preddiplomskih i diplomskih studija Pomorskog fakulteta. Predavačica je na početku radionice pristunima predstavila Ured za karijere te prezentirala ciljeve i aktivnosti Ureda. Kroz radionicu su prezentirane upute i pravila kako što bolje napisati životopis i motivacijsko pismo te kako se što bolje pripremiti za razgovor za posao. Osim toga studenti su dobili konkretne upute o ispunjavanju Europass životopisa, te pisanja molbe, a unutar radionice prošli su kroz primjere dobro i loše napisanih životopisa i molbi za posao te primjere na koje se sve načine mogu istaknuti u odnosu na ostale prijavljene kandidate.

Read More »

Nakon uspješno održanog on-line praktikuma, 14. svibnja je za studente Pomorskog fakulteta u Rijeci održana i terenska nastavu u okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

Terensku nastavu je organizirao Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa projektom PANDORA financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt PANDORA traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti od 3,998,846.20 HRK.

Studenti su, podijeljeni u dvije grupe, uz stručno vodstvo AGCT tima razgledali su terminal te imali prilike iz prve ruke steći uvid u razne operativne procese koji se svakodnevno odvijaju na terminalu. Unatoč kiši studenti nisu gubili interes te su bili aktivni i zainteresirani.

Read More »

06. svibnja 2021. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održan je praktikum.

Praktikum je organizirao Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa projektom PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt PANDORA traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti od 3,998,846.20 HRK.

Praktikum je služio predstavljanju studentima tipičnog radnog dan kontejnerskom terminalu i upoznavanju ih sa svim uključenim operativnim procesima. Iako je isprva planiran kao posjet studenata terminalu, zbog situacije i valjanih mjera praktikum smo morali održati kao on-line događaj.

Read More »

31. ožujka 2021. godine održana je Edukacija poslodavaca za mentoriranje studenata u sklopu projekta PANDORA–Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Radionica je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a radionici su prisustvovalipotencijalni komentori iz partnerskih institucija projekta Pandora te vanjski suradnici Fakulteta koji sudjeluju u nastavi ili stručnjaci iz prakse.

Cilj radionice bio je upoznati dosadašnje vanjske suradnike u nastavi i druge suradnike – partnere na projektu sa procesom mentoriranja studenata prilikom izrade završnog ili diplomskog rada.

Pozdravnu riječ uputila je voditeljica projekta PANDORA izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić.

Voditeljica radionice izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana istaknula je kako unutar Elementa projekta 2 Institucionalizacija Centra za karijere i organizaciju stručne prakse, organizacija potpore studentima u razvoju karijera te kontinuirano praćenje rezultata provedbe stručne prakse jedna od glavnih aktivnosti je upravo poticanje poslodavaca/ stručnjaka iz gospodarstva u uključivanje u razne programe stručne prakse u sklopu studijskih kurikuluma te osnaživanje inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina studenata.

Read More »

19. ožujka 2021. godine održan je drugi partnerski sastanak projekta PANDORA–Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Sastanak je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a sastanku su prisustvovali svi partneri.

Sastanak projekta otvorila je voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i ukratko se osvrnula na dosadašnji rad na projektu. Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene od početka trajanja projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale prilikom prikupljanja projektne dokumentacije.

Voditeljica Element projekta 1. Unaprjeđenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije Pomorskog fakulteta u Rijeci doc. dr. sc. Livia Maglić rekla je nešto više o do sada ostvarenim aktivnostima kao što su Izvještaj o trenutnom stanju provedbe stručne prakse (Status quo) koji je pomnom analizom stručne prakse na Pomorskom fakultetu pružio načine za njeno unapređenje te Izrade smjernica za unapređenje izvođenja SP temeljem prikupljenih podataka na radionicama sa studentima te analizom ankete za poslodavce čiji je cilj bio prikupljanje mišljenja poslodavaca o trenutnom načinu provedbe stručne prakse, studentima koji dolaze na stručnu praksu te kompetencijama nužnim za obavljanje stručne prakse s ciljem unaprjeđenja SP na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Osim toga, predstavila je i do sada izrađenu metodologiju vrednovanja različitih oblika SP te u nastavku naglasila da se očekuje angažiranost partnera kada su u pitanju istraživački projekti i pisanje diplomskih i završnih radova u suradnji sa partnerima iz gospodarstva. Riječ je zatim preuzeo doc. dr. sc. Dario Ogrizović te kratko predstavio aktivnost Razvoj programske podrške za simuliranje brodske strojarnice i njenih uređaja i objasnio je da je pokrenuta 1. faza razvoja: Izrada virtualne šetnje broda (VR simulator brodske strojarnice) te prisutnima pokazao kratki video uradak kako bi to trebalo izgledati.

Read More »

Centar za razvoj karijera osnovan je odlukom članova Fakultetskog vijeća Pomorskog fakulteta u Rijeci na 259. redovitoj sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine. Razlozi osnivanja Centra za razvoj karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci proizlaze iz provođenja aktivnosti na projektu PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

Centar za razvoj karijera osnovan je radi praćenja razvoja potencijala studenata, ostvarivanja uspješne karijere studenata i stjecanja vještina učenjem kroz rad i kroz simuliranje stvarnih poslovnih situacija. Kao organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta, Centar za razvoj karijera pružat će pomoć i podršku u svim fazama istraživanja, planiranja i razvoja karijere studenata od samih početaka studiranja pa sve do pronalaska zaposlenja te je zadužen za pomoć pri organizaciji provedbe stručne prakse.

Read More »

19. studenog 2020. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana je druga po redu radionica pod nazivom „Kako napisati životopis i motivacijsko pismo?“

Radionicu je organizirao Alumni klub Pomorskog fakulteta u Rijeci u okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt traje 36 mjeseci (od 10.03.2020. – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti 3,998,846.20 HRK.

Radionicu je održala Maja Jeremić, mag. iur. iz Centra tehničke kulture Rijeka, a radionici su prisustvovali studenti preddiplomskog i diplomskog studija. Kroz radionicu su prezentirane upute i pravila kako što bolje napisati životopis i motivacijsko pismo.

Read More »