EP1 – Unapređenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće
preddiplomske i diplomske studije Pomorskog fakulteta u Rijeci

Cilj:
Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti programa stručne prakse u sklopu
studijskih kurikuluma te osnaživanje inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina ciljanih skupina. Institucionalizacija Centra za karijere i organizaciju stručne prakse, organizacija potpore studentima u razvoju karijera te kontinuirano praćenje rezultata provedbe
stručne prakse.
Unutar EP1 sve planirane aktivnosti i mjerljivi outputi doprinose podizanju stupnja kvalitete i povećane dostupnosti stručne prakse u okviru 10 studijskih programa fakulteta. Doprinos cilju u kontekstu osnaživanja inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina ciljanih skupina očituje se u provedbi i opremanju visokog učilista sa VR simulatorom brodske strojarnice, nabavom sklopovske opreme te programske podrške za prekrcaj tereta i za simulacije poslovnih procesa.
Aktivnosti i mjerljivi rezultati iz EP1 doprinose ostvarivanju cilja kroz aktivnosti 1.1: Provedba evaluacije stručne prakse – razvoj metodologije i alata za povećanje transparentnosti postupaka vrednovanja stručne prakse te rezultata provedbe vrednovanja te aktivnosti 1.2. Uključivanje mentora te ostalih osoba iz institucija izvan sustava visokog obrazovanja u izvedbu postojećeg studijskog programa odvijati će se uz potporu novoosnovanog Centra za karijere i organizaciju stručne prakse.

EP2 – Provedba stručne prakse
Cilj:
Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti programa stručne prakse u sklopu studijskih kurikuluma te osnaživanje inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina ciljanih skupina.
Sve aktivnosti i mjerljivi outputi EP2 doprinose unapređenju kvalitete i dostupnosti stručne prakse. Studentima će razni modaliteti stručne prakse biti dostupniji u odnosu na trenutno stanje, za poslodavce je razvijena platforma te edukacije za sustav mentorstva. Doprinos cilju u kontekstu osnaživanja inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina ciljanih skupina očituje se u provedbi stručne prakse u praktikumima i VR simulatorom brodske strojarnice i Load master simulatoru.
Unutar EP2 obuhvaćene su aktivnosti 2.1. koje u potpunosti doprinose navedenom cilju kroz institucionalizaciju Centra za karijere i organizaciju studentske prakse kao organizacijske jedinice Fakulteta, razvoj instrumenata za praćenje karijera i rad centra, te organizaciju niza događanja za ciljne skupine. Centar će sudjelovati u organiziranju, valorizaciji i vrednovanju rezultata provedbe svih modaliteta stručne prakse iz aktivnosti 2.2. te organizirati proces upisa poslodavaca na web platformu.

V – Promidžba i vidljivost
PM – Upravljanje projektom i administracija