Projekt Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju–PANDORA, zajednički je poduhvat prijavitelja i partnera koji se naslanja na uspješno provedene projekte KIKLOP i MEDUSA te predstavlja follow-up prethodno definiranog procesa koji je sustavno osmišljen i čija provedba se ostvaruje na tri razine: strateškoj, taktičko-planskoj i operativnoj.

Cilj projekta:
Projektom Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju – PANDORA izgradit će se institucionalni kapacitet učilišta za provedbu stručne prakse, unaprijediti će se modeli učenja kroz rad i stjecanja praktičnih vještina studenata u cilju bolje zapošljivosti i spremnosti za obavljanje poslova najviše složenosti na hrvatskom i svjetskom pomorskom tržištu, te unaprijediti nastavna i nenastavna djelatnosti u visokom obrazovanju u širem kontekstu, kako bi se dugoročno osiguralo kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje.

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. Ana Perić Hadžić