U ponedjeljak, 09. ožujka 2020. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održano je svečano potpisivanje ugovora u sklopu poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“.

Potpisan je tako i ugovor za projekt PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, a partneri projekta su Jadranska Vrata d.d., Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Maersk Croatia d.o.o., Inelteh d.o.o., A-Z Marine d.o.o., Express d.o.o. i Liburnia pomorska agencija d.o.o. U ime cijelog partnerstva ugovor je potpisao dekan Sveučilišta u Rijeci, Pomorski fakultet prof.dr.sc. Alen Jugović. Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju – PANDORA financirat će se u maksimalnom iznosu od 3.998.846,20 HRK.

Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, omogućava studentima proširenje stečenih kompetencija te razvoj odgovarajućih vještina koje doprinose boljem snalaženju u radnom okruženju, većoj samostalnosti i lakšem pronalasku zaposlenja. Specifično, u okviru ovog Poziva financirat će se aktivnosti kojima se unapređuje kvaliteta stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa, jačaju kompetencije osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad te omogućava stjecanje radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao Posredničko tijelo razine 1 u postupku odabira projekata u okviru ranije spomenutog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ukupnog iznosa 99.433.635,49 HRK, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata donijelo je Odluku o financiranju 28 projekata među kojima i projekt PANDORA.