ALUMNI klub Pomorskog fakulteta u Rijeci u sklopu projekta PANDORA organizirao je 29. svibnja 2020. online predavanje pod naslovom Twilight of Reefers.

„Tamni kumulusi nadvili su se nad klasičnim brodovima za prijevoz rashlađenog tereta ili kako ih pojednostavljeno zovemo brodovima frižiderima…“

Ovom rečenicom započeo je predavanje uvaženi gost kap. Berislav Vranić, vlasnik tvrtke Damaco d.o.o., kompanije za pomorski menadžment. Kap. Vranić nekadašnji je vlasnik dvaju brodova za prijevoz rashlađenog tereta, stoga je njemu dobro poznata tematika izložena diplomiranim studentima Pomorskog fakulteta te aktivnim studentima različitih smjerova. Danas kap. Vranić obnaša dužnost predsjedavajućeg Nomination Committee Nautical Institute iz Londona. IMO ga je imenovao ambasadorom dobre volje (Goodwill Maritime Ambassador), a radi i kao stalni sudski vještak u području pomorstva.

Pozdravnu riječ uputio je predsjednik ALUMNI kluba doc. dr. sc. Srđan Žuškin rekavši da je ovaj događaj jedna od djelatnosti ALUMNI kluba: povezivanje sadašnjih studenata Pomorskog fakulteta s pomorskom privredom te međusobno povezivanje svih diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta u Rijeci s matičnom obrazovnom institucijom.

Studenti su na predavanju upotpunili svoje znanje o svjetskom tržištu brodskog prostora kod različitih tipova broda, no glavna tema predavanja je polagano nestajanje jednog segmenta prijevoza odnosno način prijevoza rashlađenog tereta koji je danas zamijenjen rashladnim (reefer) kontejnerima.

Na kraju predavanja Kap. Vranić je uputio poruku studentima da čitaju što više stranu pomorsku literaturu koja ima ulogu „ulazne daske“ u svijet pomorstva kao i uzdizanje iznad prosjeka.

Kap. Berislav Vranić i doc. dr. sc. Srđan Žuškin

Kap. Berislav Vranić