U petak, 03. srpnja 2020. godine u Rijeci održan je prvi partnerski sastanak projekta Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju – PANDORA.

Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, a partneri projekta su: Jadranska Vrata d.d., Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Maersk Croatia d.o.o., Inelteh d.o.o., A-Z Marine d.o.o., Express d.o.o. i Liburnia pomorska agencija d.o.o. kompanije iz pomorskog gospodarstva koje su svojim operativnim i stručnim kapacitetima ključni za provedbu ovog projekta. Svi partneri odazvali su se partnerskom sastanku.

Projekt traje 36 mjeseci, službeno je započeo 09.03.2020., a prijavljen je i odobren u okviru poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Cilj projekta PANDORA je izgradnja institucionalnog kapaciteta Fakulteta za provedbu stručne prakse, unaprjeđenje modela učenja kroz rad i stjecanja praktičnih vještina studenata u cilju bolje zapošljivosti i spremnosti za obavljanje poslova na tržištu rada.

Na sastanku su razmatrani potrebni koraci za implementaciju glavnih elemenata projekta:

• Unapređenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije Pomorskog fakulteta u Rijeci te

• Provedbu stručne prakse