Centar za razvoj karijera osnovan je odlukom članova Fakultetskog vijeća Pomorskog fakulteta u Rijeci na 259. redovitoj sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine. Razlozi osnivanja Centra za razvoj karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci proizlaze iz provođenja aktivnosti na projektu PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

Centar za razvoj karijera osnovan je radi praćenja razvoja potencijala studenata, ostvarivanja uspješne karijere studenata i stjecanja vještina učenjem kroz rad i kroz simuliranje stvarnih poslovnih situacija. Kao organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta, Centar za razvoj karijera pružat će pomoć i podršku u svim fazama istraživanja, planiranja i razvoja karijere studenata od samih početaka studiranja pa sve do pronalaska zaposlenja te je zadužen za pomoć pri organizaciji provedbe stručne prakse.

Centar za razvoj karijera SUR, Pomorskog fakulteta daje podršku studentima tijekom i nakon završetka studija u pronalasku posla, ukazuje na karijerne prilike tijekom i nakon završetka studija, pruža pomoć i podršku pri učenju, održava/organizira brojne radionice s ciljem povećavanja mogućnosti zaposlenja studenata te uspostavlja i održava kontakte s alumnijima fakulteta usko surađujući sa Alumni klubom Pomorskog fakulteta. Osim toga Centar za razvoj karijera uz pomoć brojnih aktivnosti poput radionica i edukacija koje provodi, jača poslovne kompetencije i razvija „životne“ vještine studenata čime se doprinosi većoj konkurentnosti studenata prilikom izlaska na tržište rada.

Centar za razvoj karijera ima za osnovni cilj praćenje razvoja potencijala studenata tijekom
studiranja s ciljem ostvarivanja uspješne karijere i konkurentnosti na tržištu rada. S time u vezi nužno je dugoročno stvoriti partnerstva s poslodavcima, bivšim studentima i širom zajednicom koja pružaju mogućnosti za razvoj karijere studenta te osigurati informacije u vezi s trendovima na tržištu rada i suvremenim pitanjima zapošljavanja. Iz toga proizlaze dodatni ciljevi:
• planiranje i razvoj karijere (karijerna podrška studentima)
• povezivanje studenata sa poslodavcima radi lakšeg pronalaska posla i razvoja karijere
• podrška studentima prilikom prijave studentskih projekata, stipendija ili prijave na
pojedina natjecanja ili natječaje,
• održavanje radionica i edukacija za studente s ciljem povećanja kompetencija studenata potrebnih za izlazak na tržište rada
• podrška u organizaciji formalnih i neformalnih događaja na fakultetu (predavanja,
radionice, praktikumi, Alumni dani, Dani karijera, sportska natjecanja i slično)
• sudjelovanje u organizaciji raznih oblika provedbe stručne prakse unutar nastavnog
programa i izvan njega s ciljem izgradnje profesionalnih vještina studenata
• održavanje individualnih ili grupnih savjetovanja
• povezivanje studenata sa stručnjacima iz gospodarstva (prakse) za potrebe istraživanja, provedbe projektnih zadataka u sklopu nastavnog procesa, izrade završnih i diplomskih radova.