19. ožujka 2021. godine održan je drugi partnerski sastanak projekta PANDORA–Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Sastanak je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a sastanku su prisustvovali svi partneri.

Sastanak projekta otvorila je voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić i ukratko se osvrnula na dosadašnji rad na projektu. Zadatak prvog dijela sastanka bio je prezentirati partnerima dostignute ciljeve i aktivnosti ostvarene od početka trajanja projekta, predočiti budući tijek i plan provedbe projektnih aktivnosti kao i upoznati ih s najčešćim pogreškama koje su se događale prilikom prikupljanja projektne dokumentacije.

Voditeljica Element projekta 1. Unaprjeđenje postojećih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske i diplomske studije Pomorskog fakulteta u Rijeci doc. dr. sc. Livia Maglić rekla je nešto više o do sada ostvarenim aktivnostima kao što su Izvještaj o trenutnom stanju provedbe stručne prakse (Status quo) koji je pomnom analizom stručne prakse na Pomorskom fakultetu pružio načine za njeno unapređenje te Izrade smjernica za unapređenje izvođenja SP temeljem prikupljenih podataka na radionicama sa studentima te analizom ankete za poslodavce čiji je cilj bio prikupljanje mišljenja poslodavaca o trenutnom načinu provedbe stručne prakse, studentima koji dolaze na stručnu praksu te kompetencijama nužnim za obavljanje stručne prakse s ciljem unaprjeđenja SP na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Osim toga, predstavila je i do sada izrađenu metodologiju vrednovanja različitih oblika SP te u nastavku naglasila da se očekuje angažiranost partnera kada su u pitanju istraživački projekti i pisanje diplomskih i završnih radova u suradnji sa partnerima iz gospodarstva. Riječ je zatim preuzeo doc. dr. sc. Dario Ogrizović te kratko predstavio aktivnost Razvoj programske podrške za simuliranje brodske strojarnice i njenih uređaja i objasnio je da je pokrenuta 1. faza razvoja: Izrada virtualne šetnje broda (VR simulator brodske strojarnice) te prisutnima pokazao kratki video uradak kako bi to trebalo izgledati.

U okviru Elementa projekta 2 Provedba stručne prakse na postojećim preddiplomskim i diplomskim studijima voditeljica paketa izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana rekla je kako se očekuje veći angažman partnera uzimajući u obzir da se neke aktivnosti teže održavaju zbog epidemioloških razloga i jednostavno ih neće biti moguće provesti bez njihove pomoći. Prisutne je obavijestila o osnutku Centra za razvoj karijera Pomorskog fakulteta u Rijeci. Osim toga pozvala je partnere da se uključe u Tjedan karijera Pomorskog fakulteta koji će se kao i prethodne godine održati online putem. Istaknula je kako je do sada održano 5 Alumni dana te zamolila partnere da se uključe u buduće Alumni dane. Nadalje, voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić prisutnima je skrenula pažnju na otežano izvođenje praktikuma i terenskih nastava. Zamolila je partnere da razmisle i jave svoje ideje kako bi se ove aktivnosti mogle ostvariti bez obzira na trenutnu lošu epidemiološku situaciju. Izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana sa partnerima se dogovorila za datum održavanja radionice za mentoriranje studenata.

Valentina Šutalo, mag. ing. logist. partnerima je prezentirala letak i poster projekta. Posljednju prezentaciju održao je administrator projekta Matej Plenča, mag. ing. logist. i rekao nešto više o financijama projekta.

Nositelj projekta PANDORA je Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, a partneri projekta su: Jadranska Vrata d.d., Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Maersk Croatia d.o.o., Inelteh d.o.o., A-Z Marine d.o.o., Express d.o.o. i Liburnia pomorska agencija d.o.o. kompanije iz pomorskog gospodarstva koje su svojim operativnim i stručnim kapacitetima ključni za provedbu ovog projekta.