31. ožujka 2021. godine održana je Edukacija poslodavaca za mentoriranje studenata u sklopu projekta PANDORA–Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju. Radionica je zbog epidemioloških razloga održan online putem platforme MS Teams, a radionici su prisustvovalipotencijalni komentori iz partnerskih institucija projekta Pandora te vanjski suradnici Fakulteta koji sudjeluju u nastavi ili stručnjaci iz prakse.

Cilj radionice bio je upoznati dosadašnje vanjske suradnike u nastavi i druge suradnike – partnere na projektu sa procesom mentoriranja studenata prilikom izrade završnog ili diplomskog rada.

Pozdravnu riječ uputila je voditeljica projekta PANDORA izv. prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić.

Voditeljica radionice izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana istaknula je kako unutar Elementa projekta 2 Institucionalizacija Centra za karijere i organizaciju stručne prakse, organizacija potpore studentima u razvoju karijera te kontinuirano praćenje rezultata provedbe stručne prakse jedna od glavnih aktivnosti je upravo poticanje poslodavaca/ stručnjaka iz gospodarstva u uključivanje u razne programe stručne prakse u sklopu studijskih kurikuluma te osnaživanje inovativnog pristupa stjecanju praktičnih znanja i vještina studenata.

Izv. prof. dr. sc. sa prisutnima je prošla sve glavne informacije vezane uz izradu diplomskih i završnih radova. Informirala je sudionike o pravnim aktima te uputama za pisanje diplomskih i završnih radova koji su dostupni na stranicama Pomorskog fakulteta u Rijeci. Također, prisutnim je objasnila kako izgleda proces odabiranja mentora i komentora, koji su rokovi predaje radova, na koji način se odvija prijava za obranu te sama obrana radova i tko sve čini povjerenstvo za obranu.

Zaključila je radionicu rekavši kako je ova radionica od iznimne je važnosti za sam projekt PANDORA ali i podizanje kvalitete obrazovanja na Pomorskom fakulteta u Rijeci te da se nada kako će se što veći broj stručnjaka iz prakse uključiti kao komentori u izradi završnih i diplomskih radova studenata.