06. svibnja 2021. godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci održan je praktikum.

Praktikum je organizirao Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa projektom PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju, financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt PANDORA traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti od 3,998,846.20 HRK.

Praktikum je služio predstavljanju studentima tipičnog radnog dan kontejnerskom terminalu i upoznavanju ih sa svim uključenim operativnim procesima. Iako je isprva planiran kao posjet studenata terminalu, zbog situacije i valjanih mjera praktikum smo morali održati kao on-line događaj.

Nakon uvodne riječi direktorice URLJP Ivane, voditelj operative Milan je predstavio Operativni centar i podjelu uloga u njemu. Nakon toga, Iva, koordinatorica prodaje posjetila je svaki odjel unutar Operativnog centra i intervjuirala sljedeće: Matea u ime planera broda, Teu u ime intermodalnih planera i upravljanja slagalištem kontejnera, Anitu u ime administracije i korisničke podrške, te na kraju Adriana u ime CFS & generalnog tereta.

Cilj je bio studentima predstaviti niz različitih aktivnosti i uloga koje se svakodnevno odvijaju na kontejnerskom terminalu, upoznajući ih sa svim različitim procesima koji su uključeni.