Nakon uspješno održanog on-line praktikuma, 14. svibnja je za studente Pomorskog fakulteta u Rijeci održana i terenska nastavu u okviru projekta PANDORA – Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju.

Terensku nastavu je organizirao Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa projektom PANDORA financiranog u sklopu poziva ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt PANDORA traje 36 mjeseci (od 10.03.2020 – 10.03.2023.) te je ukupne vrijednosti od 3,998,846.20 HRK.

Studenti su, podijeljeni u dvije grupe, uz stručno vodstvo AGCT tima razgledali su terminal te imali prilike iz prve ruke steći uvid u razne operativne procese koji se svakodnevno odvijaju na terminalu. Unatoč kiši studenti nisu gubili interes te su bili aktivni i zainteresirani.

Nakon on line praktikuma i predstavljanja raznih procesa koji se odvijaju u operativnom centru, sada su imali prilike vidjeti kako se ti isti procesi odvijaju na samome terenu.