25. lipnja 2021. godine Pomorski fakultet u Rijeci obilježio je „Svjetski dan pomoraca“. Program je započeo kratkim studentskim izlaganjima o njihovom viđenju svoje pomoračke budućnosti. Vodio ih je IMO ambasador dobre volje, kap. Berislav Vranić, i sam dugogodišnji pomorac. Program je nastavljen predstavljanjem kap. Jurka Karninčića, nadolazeće godišnje skupštine europske udruge kapetana CESMA, koja će se održati u rujnu u Rijeci u organizaciji Udruge kapetana Sjevernog Jadrana „Kraljica mora“.

Tijekom prijepodneva prikazani su i brojni projekti financirani iz fondova Europske unije i koji se provode na Fakultetu, njihov razvoj i trenutna postignuća. Osim djelatnika Pomorskog fakulteta, u njima sudjeluju brojni suradnici iz cijele Republike Hrvatske i Europske unije.

Između ostalih, predstavljeni su tako i projekti MEDUSA (Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu) te PANDORA (Promicanje izvrsnosti vještina za tržište rada kroz institucionalizaciju stručne prakse u pomorskom obrazovanju).

Projekti su financirani u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“ odnosno ”Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Na predstavljanju projekta sudjelovali su Suradnici na oba projekta: doc. dr. sc. Dario Ogrizović, Valentina Šutalo, mag. ing. logist. i Ivan Dovadžija, mag. oec. i Matej Plenča, mag. ing. logist.